Logopedie - Mgr. Regina Mullerová


Kontakt

Mgr. Regina Müllerová
Hybešova 17
680 01 Boskovice

tel. 608 458 103IČ: 87144913

Provozní doba
(na základě objednání):

Po-pá: 8:00 - 16:30 hod.

Proč je logopedická péče důležitá?

Komunikační schopnost je jedním z termínů moderní logopedie. Obor logopedie definujeme jako disciplínu zabývající se vzděláním, výchovou a komplexní péčí o osoby s narušenou komunikací a prevencí tohoto narušení.

V životě člověka je řeč hybnou silou, která se během života neustále projevuje. Velice důležité je rozvíjet řeč už v předškolním věku, předcházet tím poruchám řeči a zabránit vzniku vadám řeči.

Mezi základní metody logopedie proto patří cílevědomá prevence směřující k tomu, aby dítě ovládalo řeč, hovořilo ve vhodně formulovaných větách, samostatně, vyjadřovalo své myšlenky, sdělení, otázky a odpovědi, rozumělo slyšenému, slovně reagovalo a vedlo smysluplný dialog, domlouvalo se slovy i gesty, rozlišovalo některé symboly a rozumělo jejich významu i funkci, ovládalo dovednosti předcházející čtení a psaní, průběžně rozšiřovalo svoji slovní zásobu a aktivně ji používalo k dokonalejší komunikaci s okolím.

V případě jakýchkoliv problémů v komunikační schopnosti proto neváhejte a přijďte s Vaším dítětem navštívit logopedickou poradnu.

Těší se na Vás

Mgr. Regina Müllerová
speciální pedagog


Odbornost/praxe:

Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně:

  • dvouletý studijní obor speciální pedagogiky, obor - logopedie, surdopedie
  • bakalářské studium, obor - Speciální pedagogika pro mládež vyžadující zvláštní péči
  • magisterské studium, obor - Speciální pedagogika se zaměřením na logopedii a surdopedii
  • 7letá odborná praxe v oblasti logopedické péče a vzdělávání dětí předškolního věku, individuální práce s dětmi trpícími opožděným vývojem řeči, dyslálií gravis (patlavostí), dysfázií, breptavostí, balbutismem (koktavostí), elektivním mutismem (výběrová nemluvnost) aj.
Interier Interier Interier Interier